ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ (.csv) http://app.dgr.go.th/newpasutara/xml/Krabi.files/